Nowa jakość w monitoringu
i analizie pracy cobota

CobotMonitor to autorski system informatyczny firmy Kogena. Rozwiązanie to pozwala na komunikację, monitorowanie, analizę danych, wnioskowanie oraz predykcję zdarzeń dotyczących stanu i pracy robotów współpracujących Universal Robots. CobotMonitor dostarcza nową jakość i formę wykorzystania cobotów w dynamicznie rozwijającym się świecie Industry 4.0.

W oparciu o dane z monitoringu cobota oraz na bazie algorytmów samouczących, CobotMonitor wykorzystując sztuczną inteligencję jest w stanie przewidzieć zdarzenia serwisowe w produkcyjnym cyklu pracy każdego cobota. Redukuje tym samym ilość przestojów naprawczych i zwiększa efektywność oraz wydajność działania urządzeń.

System przekształca dane generowane przez coboty w niezbędną wiedzę, przynosząc wymierne korzyści partnerom i klientom Universal Robots.

Zwiększona efektywność pracy cobota

Krótsze przestoje naprawcze

Dokładna predykcja zdarzeń serwisowych

Prosty i intuicyjny dla użytkownika system

Kluczowe funkcjonalności

Zbieranie i transmisja danych w czasie rzeczywistym.

Szybkie i łatwe zrozumienie danych, logów i wzorców generowanych przez coboty wraz z kompleksowym systemem generowania raportów oraz sugestią działań niezbędnych do wykonania.

Ciągły monitoring i analiza pracy cobota w czasie rzeczywistym umożliwiająca generowanie alarmów poprzez www, e-mail czy SMS. System wysyła również ostrzeżenia, gdy praca cobota nie mieści się w odpowiednich lub zdefiniowanych parametrach roboczych.

Narzędzie umożliwiające monitorowanie pracy cobota pod względem efektywności pracy, czasu pracy, ilości cykli wraz z możliwością ich rozliczania oraz integracji z systemami zewnętrznymi (np. ERP).

Przyjazne dla użytkownika narzędzie wizualne do przeglądania danych dzięki filtrom, opisom kodów czy wykresom, umożliwia szybki i łatwy sposób poruszania się po ogromnej ilości danych.

Potężne narzędzie analityczne przewidujące potencjalne awarie,  przestoje lub naprawy. Narzędzie zmienia harmonogram prac konserwacyjnych cobota przed ewentualnym uszkodzeniem. Umożliwia określenie z góry parametrów funkcjonalnych definiujących zakłócenie pracy cobota.

* Pełna funkcjonalność dostępna w roku 2020.

Jak to działa?

Eksploracja
danych

Pobieranie danych z cobota w czasie rzeczywistym.

Analiza
i raportowanie

Analiza i raportowanie wszelkich zebranych danych.

Alarmowanie
i rozliczanie

Monitoring działania i rozliczania pracy.

Predykcja
zdarzeń

Przewidywanie awarii i nieplanowanych przestojów.

Przykładowe zastosowania

Konserwacja

Wykrywanie możliwych awarii systemu wraz z podaniem możliwych rozwiązań problemów.

Audyt pracy

Ciągły i kompletny zapis warunków pracy cobota.

Rozliczanie pracy

Możliwość określenia kosztów pracy, ilości cykli lub ilości wyprodukowanych / zapakowanych produktów.

Naprawa

Optymalizacja czasu niezbędnego na analizę danych w celu skrócenia czasu naprawy.

Testowanie

Weryfikacja nowych programów pod kątem komunikatów ostrzegawczych oraz w celu zagwarantowania właściwej prędkości, siły czy pozycjonowania.