Polityka prywatności i plików cookies w serwisach należących do Kogena Sp. z o.o.

obowiązująca od 28.02.2018 roku

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób Kogena spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) korzysta, gromadzi i przechowuje informacje dotyczące osób korzystających z serwisów internetowych („Użytkownicy”) dostępnych pod adresami www.kogena.com www.kierunekkariery.pl („Serwis” lub „Serwisy”).

W trakcie korzystania z Serwisów Spółka zbiera dane osobowe Użytkowników i przetwarza je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Korzystając z Serwisów Użytkownik wyraża zgodę na warunki określone w Polityce prywatności.

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Kogena Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul.Plac Solny 15, 50-062 Wrocław) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000721255

Jakie dane gromadzimy?
Przeglądanie zawartości Serwisów nie wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych. Korzystanie z niektórych usług w Serwisach może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularzy rejestracyjnych udostępnionych w Serwisach. Spółka określa dane, których podanie jest niezbędne do korzystania z usługi. Informacje o tym, jakie dane są zbierane w związku ze świadczeniem określonej usługi zawarte są w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisach. Regulamin dostępny jest tutaj.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu skorzystania z niektórych usług świadczonych w Serwisach, w szczególności obsługi i realizacji zadań związanych z przedstawieniem ofert pracy oraz procesem rekrutacji.

W przypadku rejestracji w Serwisach przy wykorzystaniu konta w serwisie Facebook lub LinkedIn konieczna jest autoryzacja rejestracji przy wykorzystaniu tych serwisów.

Jeżeli Użytkownik skontaktuje się ze Spółką w sprawach dotyczących funkcjonowania Serwisów lub świadczenia usług Spółka będzie przetwarzać przekazane przez Użytkownika dane wyłącznie w celu komunikacji w danej sprawie.

W trakcie korzystania z Serwisów przez Użytkownika automatycznie zbierane są dane dotyczące sposobu korzystania z Serwisów, adres IP używany przez Użytkownika, lokalizacja, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, oglądane przez Użytkownika oferty pracy i oferty edukacyjne. Spółka wykorzystuje te dane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, optymalizacji treści dostępnych w Serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego Użytkownika oraz w celach statystycznych. Zakres informacji zbieranych automatycznie uzależniony jest od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.

Jak wykorzystujemy zgromadzone dane?
Gromadzone przez Spółkę informacje wykorzystywane są wyłącznie do celów, na które Użytkownik wyraził zgodę, w szczególności w celu realizacji procesów rekrutacyjnych i przedstawiania ofert pracy, rejestracji, kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Prawa Użytkownika
Dane zebrane w sposób opisany w Regulaminie oraz Polityce prywatności Spółka przetwarza zgodnie z prawem. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych, możliwość ich poprawiania, jak również do cofnięcia zgody w każdym czasie. Realizacja tych praw następuje przez kontakt ze Spółką.

Bezpieczeństwo i poufność
Spółka wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i informacji dotyczących Użytkowania. Spółka przetwarza dane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Odpowiedzialność
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w Serwisach przez osoby trzecie, w szczególności w formie ofert pracy lub ofert edukacyjnych.

Prawa autorskie
Serwisy są wyłączną własnością Spółki. Użytkownik korzystając z Serwisów powinien przestrzegać prawa w odniesieniu do własności intelektualnej Spółki.

Informujemy, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim i stanowiące własność twórców dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych, bez uprzedniej, pisemnej zgody Spółki lub innego uprawnionego podmiotu, jest niedozwolone.

Zmiany w Polityce prywatności
Oferta Serwisów oraz świadczonych usług będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Spółka może wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności. Korzystanie ze Serwisów po wejściu w życie tych zmian oznacza ich akceptację.

Nasze dane kontaktowe
Kontakt ze Spółką możliwy jest za pomocą:

  • poczty: Kogena sp. z o.o. ul. Pl.Solny 15, 50-062 Wrocław
  • poczty elektronicznej: [email protected]

Linki do innych stron internetowych i serwisy zewnętrzne
Polityka prywatności nie dotyczy innych stron internetowych oraz firm, których dane kontaktowe podawane są w Serwisach. W przypadku linków do innych stron internetowych umieszczonych w Serwisach Spółka zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internetowych. Przed rozpoczęciem korzystania z tych stron Użytkownik powinien zapoznać się z właściwą dokumentacją dotyczącą ochrony prywatności.

Polityka plików cookies
Pliki cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne przechowywane przez przeglądarkę Użytkownika. Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na komputerze Użytkownika, w czasie korzystania z Serwisów. Pliki cookies umożliwiają witrynie rozpoznanie urządzenia Użytkownika przy ponownej wizycie. Wiedząc, jakie działania podejmował Użytkownik w Serwisach Spółka może pracować nad tym, aby oferta usług i sposób funkcjonowania Serwisów odpowiadał oczekiwaniom Użytkownika

Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies?
W Serwisach wykorzystujemy pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania zawartości Serwisów do preferencji Użytkownika np. odpowiedniego wyświetlenia Serwisu i dostosowania do indywidualnych potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze Serwisów, umożliwia to ulepszanie ich struktury i zawartości oraz zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisów.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies
W ramach Serwisów stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • trwałe – są to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  • własne – są to pliki wykorzystywane do celów statystycznych.

Ze względu na cel w ramach Serwisów stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

  • wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po Serwisach i korzystania z wszystkich funkcji Serwisów;
  • pliki cookies wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z Serwisów przez Użytkownika, w szczególności o najczęściej odwiedzanych stronach oraz komunikatach o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących Użytkownika. Mają na celu poprawę działania Serwisów;
  • pliki cookies funkcjonalności – pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje Użytkownik (np. nazwa użytkownika, język lub region) i dostosować funkcje Serwisu do indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne), np. zapamiętanie zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych zindywidualizowanych elementów strony internetowej. Informacje zbierane w takich plikach są anonimowe i nie śledzą aktywności Użytkowników na innych witrynach;
  • pliki cookies reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom Użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść reklamy do zainteresowań Użytkownika;
  • pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących Serwisów.

Zarządzanie plikami cookies
Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisach za zgodą Użytkownika. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego. Informację o możliwości wyłączenia plików cookie w najczęściej wykorzystywanych przeglądarkach internetowych można uzyskać na wskazanych poniżej stronach: