Join us

Make it work, then make it better.

We are focused on doing the impossible.

 As a team of young and dynamic people, we like to push the limits of our knowledge. 

 
By working together we aim at creating something phenomenal and bring out the best in each other. Together we can create a bit of future.

Available positions

Backend developer

Python 3 / Django / FastAPI / Faust, / Celery / Redis / PostgreSQL / TimescaleDB / Mosquitto / Kafka
Wymagania:
- komercyjne doświadczenie i dobra znajomość Python 3.5+
- dobra znajomość SQL, komercyjne doświadczenie z PostgreSQL
- doświadczenie w tworzeniu i rozwijaniu aplikacji webowych od strony backendu
- umiejętność pracy w zespole
Mile widziane
- doświadczenie w tworzeniu i/lub rozwijaniu aplikacji przetwarzających strumienie danych
- doświadczenie w pracy z Dockerem i/lub Kubernetesem
- znajomość Django, MQTT, Kafka, AWS, TimescaleDB, Redis
Apply

Frontend developer

Angular 12 / TypeScript / RxJs
Wymagania
-Bardzo dobra znajomość Angular 12
-Bardzo dobra znajomość Typescript
-Doświadczenie w pracy z aplikacjami typu Enterprise lub systemami do przetwarzania dużych ilości danych
-Wiedza praktyczna nt. architektury oprogramowania oraz umiejętność pisania skalowalnego kodu
-Niemałe doświadczenie w pracy z RxJs
-Doświadczenie w pracy z Material (dla Angulara)
-Umiejętność pisania testów jednostkowych (preferowanie w Jest)
-Umiejętność tworzenia UI na urządzenia mobilne (RWD)
-Dobra znajomość SASS (lub LESS)
- Znajomość GITa
Mile widziane
-Doświadczenie w pracy z bibliotekami do renderowania wykresów z dużą ilością danych
-Doświadczenie w pracy ze store (preferowanie Akita)
-Znajomość Dockera
Apply

Apply now for success

KOGENA sp. z o.o.

pl. Solny 15, 50-062 Wrocław, Poland
VAT: 8971852678, KRS: 0000721255

Office:
ul. Wiwulskiego 27, Wrocław

+48 533 216 454
kontakt@kogena.com

The project is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund and the National Center for Research and Development under the Intelligent Development Program.